Praca na stanowisku Konsultant ds. reklamacji

Przyjmowanie i ewidencjonowanie w systemie zgłoszeń reklamacyjnych.
Prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
Weryfikacja zgłoszenia, odrzucenie niezasadnych zgłoszeń.

Organizacja procesu usunięcia problemu, w tym:

 • ustalenie potencjalnej przyczyny,
 • ustalenie podmiotu odpowiedzialnego,
 • weryfikacja umów zawartych z Wykonawcami,
 • wezwanie wykonawcy, współpraca z działem prawnym,
 • zlecanie opinii i ekspertyz w zakresie ustalenia przyczyny wystąpienia problemu oraz podmiotu odpowiedzialnego, w tym opiniowanie i zatwierdzanie treści, wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji,
 • organizacja wykonania zastępczego, w tym zbieranie ofert, zlecanie prac oraz udział w odbiorach,
 • ustalenie harmonogramu prac z Klientami i Wykonawcą,
 • potwierdzenie usunięcia problemu z Klientem.

Udział w procesie przekazywania mieszkań, w zakresie:

 • kontrola działań podejmowanych przez Dział Budowlany, wychwycenie problemów,
 • tworzenie kopii dokumentacji otrzymanej z działu budowlanego na nośnikach pendrive dla Klientów,
 • dostarczenie stanowiska Dewelopera w odpowiedzi na zgłoszone w protokołach wady.

Przekazanie nieruchomości Zarządcy, w tym:

 • przygotowanie zestawień informacyjnych o inwestycjach, w tym zbieranie danych od Działu Budowlanego oraz Inspektorów Nadzoru,
 • ustalenie warunków współpracy, weryfikacja i wybór ofert na obsługę Wspólnoty,
 • weryfikacja i negocjacje zapisów umów o zarządzanie,
 • weryfikacja przedstawionych przez Zarządcę uchwał oraz przygotowywanie uchwał na I-zebranie,
 • przekazanie nieruchomości oraz dokumentacji technicznej otrzymanej z Działu Budowlanego,
 • procedowanie procesu przenoszenia umów na dostawy mediów oraz obsługi urządzeń,
 • udziały w wizjach organizowanych przez Zarządcę, Dewelopera

Udział w naradach projektowych oraz budowlanych.
Współpraca z Działem Sprzedaży oraz Przygotowania Inwestycji.

Wysłanie CV i listu motywacyjnego na adres kamil.kurek@antransinvest.pl to pierwszy krok w kierunku spełnienia Twoich zawodowych marzeń. Dołącz do nas i razem twórzmy historię sukcesu.