DANE KONTAKTOWE ZGASZAJĄCEGO
  Zgłaszający jest właścicielem mieszkania
  Wybierz swój segment
  Wpisz numer budynku
  Zaznacz swój lokal
  Zgłaszana usterka dotyczy:
  Lokalu mieszkalnegoMiejsca parkingowego zewnętrznegoTarasuBalkonu
  Prosimy o przesyłanie zdjęć obrazujących zgłaszaną usterkę.
  OPIS SZCZEGÓŁOWY ZGŁOSZENIA