DANE KONTAKTOWE ZGASZAJĄCEGO
  Zgłaszający jest pełnomocnikiem właściciela mieszkania
  Wybierz swój segment
  Wpisz numer budynku
  Zaznacz swój lokal
  PEŁNOMOCNICTWO
  Zgłaszana usterka dotyczy:
  Terenu zewnętrznegoKlatki schodowej
  Prosimy o przesyłanie zdjęć obrazujących zgłaszaną usterkę.
  OPIS SZCZEGÓŁOWY ZGŁOSZENIA
  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad i usterek Klient (Właściciel) winien we własnym zakresie, lub za pośrednictwem służb technicznych Wspólnoty Mieszkaniowej, dokonać ich weryfikacji. Należy zwrócić uwagę, iż usterki mogą być wynikiem niedopatrzeń, uszkodzeń mechanicznych lub niewłaściwego użytkowania wykonanych elementów / instalacji. W przypadku uznania zgłoszenia za niezasadne i / lub nieuzasadnionego wezwania serwisu / wykonawcy, Zgłaszający zostanie obciążony kosztami mobilizacji serwisu / wykonawcy.